Om Barne og Ungdomsteateret

Follies

Alle som vil kan

Follies Barne og Ungdomsteater

The Follies Barne og Ungdomsteater er et gratis tilbud til barn og ungdom.  Vi vet hvor viktig det er å ha et avbrekk, det å komme seg bort fra en stressende tung hverdag. Blandt våre ungdommer, "våre barn" ser vi en dramatisk forandring fra de starter hos oss, og ettersom de fortsetter. De mest stille personer blir energiske utadvendte mennesker.


Vår visjon er å få i gang et levende teater, som ikke trenger å koste noe for våre medlemmer. Det skal ikke være nødvendig å måtte betale noe for å drive med en kjekk fritidsyssel. Hos oss er vi opptatt av at ungdommen vil, og at ungdommen skal få lov. Vi er samtidig svært opptatt av kvalitet, proffesjonallitet og perfeksjonisme.

 

Så kort og godt, hos The Follies Revyproduksjoner, sier vi at "alle som vil, kan!".

Hvorfor velge Follies?


I The Follies ser vi alle. Ingen barn og unge blir en i mengden. Alle får en mulighet til og vise seg frem og  spille forestilling i trygghet under profesjonelle rammer.

Samhold


Teater skaper et fantastisk samhold. I en produksjon blir alle som en stor familie.

Mestring


Det å stå foran et publikum og få applaus etter 1 år med arbeid gir en utrolig mestringsfølelse.

Resultat


Hos oss for alle en rolle og får oppleve spenningen av og spille i en profesjonell produksjon.

Scene For Alle


Vi er så heldige at vi har fått støtte fra Barnefattigdomsmiddlene  til et stort prosjekt som heter Scene for

alle. Kort fortalt vil vi gi et gratis kulturtilbud til barn og unge som har utfordringer knyttet til fattigdom,

flerkulturell bakgrunn, eller som sliter med psykisk helse. Det er et hull i Stavanger som må dekkes. Vi

opplever stor pågang etter et slikt tilbud. Det finnes møteplasser, formusikk og sport. Vi ønsker å gi et

teatertilbud. Hos oss skal de få være med å forme en forestilling fra start til slutt. De skal være med på

hele prosessen, gjennom å være hos oss hver mandag i starten av året, og antall dager de er med oss

øker fram mot forestillingen. Det er mye som er unikt med teater som man ikke får andre steder. Det

bygger selvtillit, skaper mestringsfølelse, tette vennskap, utvikler språk og sosiale egenskaper. Vi skal

lage et produkt de kan være stolte av. En profesjonell forestilling.

Fattigdom i Stavanger

Vi retter tiltaket spesielt mot barn og ungdom fra familier med fattigdomsproblematikk, og barn og

ungdom med sosiale og psykiske utfordringer. Vår erfaring fra 14 års arbeid med barn og ungdomsteater er at vi når mange slike med vårt arbeid.

Integrering:

Vi fremmer språk og sosial omgang mellom ulike miljøer, og vi rekrutterer aktivt i bydeler med stor grad av flerkulturell befolkning. Teater har også et "internasjonalt språk" som de fleste kulturer har et forhold til, og kan derfor være verdifullt i integreringsarbeid.

Nytorget 1  4012 Stavanger  |  99404708

Copyright The Follies Revyproduksjoner All Rights Reserved